Språk- og lærevansker

Språk- og lærevansker er, i henhold til den nye prioriteringsveilederen, ingen selvstendig henvisningrunn med veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Det vil være tilleggssymptomer og barnets funksjonstap som avgjør om barnet vil kunne vurderes ved inntak til Bupp. Bruk den generelle henvisningen.

Fam/ Sos: Arv. Bosted, søsken og skole/barnehage. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Svangerskap, fødsel og utvikling. Annen somatisk sykdom? Traumer?

Aktuell: Symptomer og funksjon. Depresjon? Episoder med mani? Angst/tvang? Selvskadende adferd?

Funn: Psykisk-, somatisk- og ev. nevrologisk status.

Suppl. us: vurderes i hvert enkelt tilfelle, se under aktuell lidelse.

Nettverk: Hvem arbeider med saken?

Samtykke: Barnets foresatte, ungdom.

Vurdering: Inntil 2 henvisningskoder må angis. Hvorfor henvises og hva ønskes?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 13-04-2016

Fam/ Sos: Arv. Bosted, søsken og skole/barnehage. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Svangerskap, fødsel og utvikling. Annen somatisk sykdom? Traumer?

Aktuell: Symptomer og funksjon. Depresjon? Episoder med mani? Angst/tvang? Selvskadende adferd?

Funn: Psykisk-, somatisk- og ev. nevrologisk status.

Suppl. us: vurderes i hvert enkelt tilfelle, se under aktuell lidelse.

Nettverk: Hvem arbeider med saken?

Samtykke: Barnets foresatte, ungdom.

Vurdering: Inntil 2 henvisningskoder må angis. Hvorfor henvises og hva ønskes?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
Fonologiske språkvansker (anses som mindre alvorlige) gir ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Sammensatte lærevansker kan endre rettighetsstatus.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 23.08.2019

Språk- og lærevansker - spesifikke, uten alvorlige psykiske symptomer (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning samt utredning i skole og pedagogisk psykologisk tjeneste.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Fonologiske språkvansker (anses som mindre alvorlige) gir ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Sammensatte lærevansker kan endre rettighetsstatus.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.