Ervervet hjerneskade

(N85)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv. Språk. Bosted-, omsorg-,  familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Somatisk- og psykisk komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering?

Aktuelt: Debut og utvikling av symptomer. Funksjonsfall. TraumaSuicidalitet? Rus?

Funn: Psykisk og somatisk status. Motivasjon og samtykke (ungdom).

Suppl. us: screening sjekkliste og ev. blodprøver.

Vurdering: Mistanke om ervervet hjerneskade. Behov for habilitering. Suicidrisiko. Førerkort.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv. Språk. Bosted-, omsorg-,  familie og sosiale forhold. Utfordringer og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Somatisk- og psykisk komorbiditet. Behandling / tiltak og  koordinering?

Aktuelt: Debut og utvikling av symptomer. Funksjonsfall. TraumaSuicidalitet? Rus?

Funn: Psykisk og somatisk status. Motivasjon og samtykke (ungdom).

Suppl. us: screening sjekkliste og ev. blodprøver.

Vurdering: Mistanke om ervervet hjerneskade. Behov for habilitering. Suicidrisiko. Førerkort.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • alder
  • atferdsvansker
  • type og omfang av skade
  • epilepsi

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 18.09.2021

Ervervet hjerneskade (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og diagnostikk: Avhengig av skadens omfang og følger, sanseutredning, nevropsykologisk utredning.

Behandling: Avhengig av omfanget av barnets/ungdommens vansker, medikamentell behandling, psykoedukativ tilnærming, intensiv trening.

Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • alder
  • atferdsvansker
  • type og omfang av skade
  • epilepsi

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen