Polyuri

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Allmenntilstand.

Aktuelt: Elektrolyttforstyrrelser? Hjernetrykksymptomer?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Allmenntilstand.

Aktuelt: Elektrolyttforstyrrelser? Hjernetrykksymptomer?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
Øyeblikkelig hjelp ved:
  • elektrolyttforstyrrelser
  • nedsatt allmenntilstand
  • hjernetrykksymptomer

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 26.11.2020

Polyuri (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved:

  • elektrolyttforstyrrelser
  • nedsatt allmenntilstand
  • hjernetrykksymptomer

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 26.11.2020

 Sykemelding- generell del