Døv

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: kombinerte sansetap.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: kombinerte sansetap.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
  • kombinerte sansetap, det vil si redusert eller forventet redusert synsfunksjon (eksempelvis Usher)
Ved meningitt er fristen 4 uker.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2020

Hørsel - døv (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Medfødt eller ervervet døvhet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • kombinerte sansetap, det vil si redusert eller forventet redusert synsfunksjon (eksempelvis Usher)

Ved meningitt er fristen 4 uker.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen