Infeksjoner

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet. Påvirket allmenntilstand.

Aktuell: Aids? Progredirerende alvorlig forløp? Annen alvorlig tilleggssykdom? Høy smitterisiko? Infeksjoner? Mistanke om smitteførende sykdom? Fokale symptomer el. funn? Høy alvorlighetsgrad? Hyppighet?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet. Påvirket allmenntilstand.

Aktuell: Aids? Progredirerende alvorlig forløp? Annen alvorlig tilleggssykdom? Høy smitterisiko? Infeksjoner? Mistanke om smitteførende sykdom? Fokale symptomer el. funn? Høy alvorlighetsgrad? Hyppighet?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • mistanke om smitteførende sykdom
 • påvirket allmenntilstand
 • fokale symptomer eller funn
 • høy alvorlighetsgrad
 • atypiske / invasive bakterielle infeksjoner
 • hyppighet
 • komorbiditet
Øyeblikkelig hjelp ved:
 • progredirerende alvorlig forløp
 • klinikk forenlig med aids
 • annen alvorlig tilleggssykdom
 • høy smitterisiko

Søk i NEL for "Infeksjoner barn"

Andre profesjonelle Vis 90 treff »

Sykepleie Vis 15 treff »

Presentasjoner

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 18.02.2020
Utdypende forklaring på tilstand
Inkluderer mistanke om tuberkulose, hiv eller hepatitt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om smitteførende sykdom
 • påvirket allmenntilstand
 • fokale symptomer eller funn

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • progredirerende alvorlig forløp
 • klinikk forenlig med aids
 • annen alvorlig tilleggssykdom
 • høy smitterisiko
Utdypende forklaring på tilstand
Innbefatter vanligvis ikke hyppige øvre luftveisinfeksjoner eller cystitter.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • høy alvorlighetsgrad
 • atypiske / invasive bakterielle infeksjoner
 • hyppighet
 • komorbiditet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen