Nyresykdommer, generell *

(U99)

Disse, for nyresykdommer mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Familiær nyresykdom?

Anamnese: Medikamenter? Komorbiditet? Annet? HT? DM, hjertesvikt el. VVH?

Aktuelt: BT-info  og utvikling.

Funn: Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin?

Suppl. us: RTG. Blodprøver.  U-stix. Proteinuri? GFR- og uAKR-utvikling.

Vurdering: Henviser pasienten for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Familiær nyresykdom?

Anamnese: Medikamenter? Komorbiditet? Annet? HT? DM, hjertesvikt el. VVH?

Aktuelt: BT-info  og utvikling.

Funn: Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin?

Suppl. us: RTG. Blodprøver.  U-stix. Proteinuri? GFR- og uAKR-utvikling.

Vurdering: Henviser pasienten for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
Alder
Alkoholmisbruk
Røyking
Psykososiale forhold
Hjerneslag eller hjerneblødning i sykehistorien
Overvekt
CVR: Kardiovaskulære risikofatorer(arv, lipider)
Komorbiditet, Annen endeorganskade eller systemsykdom.
Psykiske problemer
CVD: Kardiovaskulære sykdommer (HF / VVH)
DM
HT og Akselererende HT
Hematuri
⇓ GFR
⇓ P-albumin
Proteinuri (U-totalprotein eller μ-alb /krea ratio i morgenurin).
 Ødemer
 


⇓ GFR-CKD-stadier
⇓ GFR-CKD-stadier

Søk i NEL for "Nyresykdommer, generell *"

Symptomer

Tilstander Vis 25 treff »

Andre profesjonelle

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.