Infeksjonstruet diabetiske fotsår

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Livsstil?

Aktuelt: Dårlig diabetesregulering? Udekket behov for fotpleie? Iskemiske smerter?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Livsstil?

Aktuelt: Dårlig diabetesregulering? Udekket behov for fotpleie? Iskemiske smerter?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
  • dårlig diabetesregulering
  • risikofaktorer knyttet til livsstil
  • udekket behov for fotpleie
  • iskemiske smerter
Øyeblikkelig hjelp ved allmennpåvirkning og ved sepsis.

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Diabetiske fotsår - infeksjonstruet, ved lokale infeksjonstegn uten allmennpåvirkning (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Ved infiserte diabetiske fotsår er det viktig med rask tverrfaglig vurdering og behandling for å unngå Charcots fot og behov for amputasjon.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • dårlig diabetesregulering
  • risikofaktorer knyttet til livsstil
  • udekket behov for fotpleie
  • iskemiske smerter

Øyeblikkelig hjelp ved allmennpåvirkning og ved sepsis.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen