Barn - Lese- og skrivevansker

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet. Briller? Kjent strabisme?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Funksjonstap?

Funn: Visus. Donders. Pupiller og rød refleks.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet. Briller? Kjent strabisme?

Aktuelt: Debut, utvikling, varighet og lokalisasjon av symptomer. Funksjonstap?

Funn: Visus. Donders. Pupiller og rød refleks.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • høy alder (slutten av grunnskolen)
  • komorbiditet
  • sykdommens stadium
  • grad av funksjonssvikt

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 17.01.2021

Barn med lese- og skrivevansker (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • høy alder (slutten av grunnskolen)
  • komorbiditet
  • sykdommens stadium
  • grad av funksjonssvikt

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 17.01.2021

 Sykemelding- generell del